info@kr1s.pl
(+48 42) 239 41 77
Pon-Pią 9.00 - 18.00, Sob 10.00 - 14.00
     
Deskorolki Kompletne Decki Akcesoria
Promocje | Moje Konto | Koszyk | Zamówienie
  Twój
Koszyk
Pozycje   0
Suma   0
Deskorolki Kompletne Decki Kółka Trucki
Nie posiadasz jeszcze konta? Zarejestruj się / Zaloguj się
  Strona główna » Sklep » Regulamin sklepu  
Szukaj Produktu:
 
 
 
Zaawansowane Szukanie
Regulamin

Regulamin Sklepu FRIPERS.PL

Regulamin zakupów obowiązuje od 01.08.2013

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.DEFINICJE

3.WYMAGANIA TECHNICZNE

4.KONTO KLIENTA

5.ZAMÓWIENIE

6.PŁATNOŚĆ

7.PARAGONY, FAKTURY VAT

8.DOSTAWA

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.REKLAMACJE I GWARANCJE

11.DOSTAWY PRODUKTÓW

12.POLITYKA PRYWATNOŚCI

13.PRAWA AUTORSKIE

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.kr1s.pl, zwaną dalej Nabywcą jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

Właścicielem sklepu internetowego www.kr1s.pl jest firma Freepers s.c., z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej 41 wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerami: 52756, 61666, 77033,
nr NIP 7251953528, nr Regon 100406331.

Powrót na początek regulaminu ->

DEFINICJE

Administrator Danych Osobowych – oznacza firmę FREEPERS s.c., 90-203 Łódź, ul. Pomorska 41, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych Klientów;

Dostawca - firma kurierska lub Poczta Polska, z którą współpracuje Sklep.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, ustalony przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiający Klientowi dostęp do Konta Klienta w Sklepie internetowym;

Klient – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie;

Konto Klienta – oznacza indywidualny panel Klienta, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej w celu zrealizowania usługi;

Login – oznacza indywidualizujące oznaczenie Klienta, przez niego ustalone składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych i wymagane wraz z Hasłem do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym;

Rejestracja – oznacza podjęcie szeregu czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza on-line znajdującego się na Stronie internetowej www.kr1s.pl . Podczas procesu Rejestracji Klient zobowiązany jest ustalić swój indywidualny Login oraz Hasło;

Sklep internetowy – oznacza sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny na Stronie Internetowej; www.kr1s.pl

Sprzedawca - oznacza FREEPERS s.c 90-203 Łódź Pomorska 41, będący właścicielem praw do Sklepu internetowego kr1s.pl, uprawnionym do dysponowania jego zasobami;

Strona internetowa – strona internetowa, pod którą prowadzony jest Sklep internetowy udostępniona w domenie kr1s.pl;

System teleinformatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego;

Towar lub Produkt – oznacza Towar prezentowany na stronie Sklepu internetowego, na który Klient może złożyć Zamówienie; kolory prezentowanych Towarów na zdjęciach, mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości, ze względu na różne technologie wyświetlania obrazu oraz ze względu na specyfikę produkcji;

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą przez Sprzedawcę z Klientem Sklepu internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

Użytkownik Internetu – osoba przeglądająca treści opublikowane na Stornie Internetowej;

Zamówienie – oznacza złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zakupu konkretnych Towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Powrót na początek regulaminu ->

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 7.0 albo Firefox 3 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Powrót na początek regulaminu ->

KONTO KLIENTA

Klient może założyć indywidualne Konto Klienta w Sklepie. Założenie Konta Klienta nie jest jednak wymagane, aby dokonać zakupu w Sklepie.

Zakładając Konto Klienta, Klient wypełnia dedykowany do tego celu formularz podając w przypadku osób fizycznych: kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: kraj, nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta, NIP, REGON. Klient ustala Hasło. Podany adres e-mail jest jednocześnie Loginem.

Po wpisaniu danych rejestracyjnych Klient zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu.

Rejestracja Klienta potwierdzana jest przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty e-mail.

Wypełniając formularz Rejestracyjny Klient oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, że nie naruszają praw osób trzecich, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, jak również wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.

Wypełniając formularz Rejestracyjny, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji związanych z zakupami w Sklepie internetowym.

Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie Loginu i Hasła, które powinien przechowywać w poufności. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Login lub Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta Loginu lub Hasła osobom nieuprawnionym.

Klient po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Klienta i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.

Powrót na początek regulaminu ->

ZAMÓWIENIE

Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie internetowym kr1s.pl odbywa się za pośrednictwem: Wypełnienia formularza zamówieniowego, po uprzedniej REJESTRACJI kupującego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.30, oraz w soboty niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia pracy.

Formularze zamówień nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane i realizowane, prosimy zatem o zachowanie staranności przy ich wypełnianiu (należy wypełnić wszystkie *niezbędne pola w formularzu).

Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez Sprzedawcę do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego Zamówienia stanowi przyjęcie oferty.

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu internetowego kr1s.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu NABYWCY

Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem

Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy.

Klient może składać zamówienie poprzez "koszyk" znajdujący się na stronach Sklepu Internetowego;

Klient po skompletowaniu Zamówienia na Stronie Internetowej i określeniu formy płatności oraz dostawy wysyła Zamówienie do Sklepu. Przed wysłaniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do:

zalogowania się do Konta Klienta, jeżeli Klient takie posiada;

jeżeli nie posiada Konta Klienta, podania poniższych danych:

Klient wypełnia dedykowany formularz podając w przypadku osób fizycznych: Kraj, imię i nazwisko Klienta, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, w przypadku firmy: nazwę firmy Klienta, numeru NIP firmy Klienta, numer telefonu, adresu e-mail, adres siedziby firmy Klienta.

Klient ma prawo do zmiany danych umieszczonych na fakturze. Aby to uczynić należy zadzwonić pod podane numery telefonów oraz przedstawić dane, które będą zmieniane. Po ich potwierdzeniu klient może dokonać zmiany.

W przypadku Zamówienia jednorazowego Klient nie ma możliwości śledzenia statusu zamówienia poprzez dedykowane do tego celu funkcje udostępniane w Koncie Klienta. Otrzymuje informację na podany adres e-mail o złożeniu Zamówienia oraz potwierdzenie jego wysyłki.

Sklep potwierdza automatycznie (mailem) przyjęcie zamówienia poprzez Sklep Internetowy w dniu jego otrzymania.

Potwierdzenie jest wysyłane automatycznie na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji lub przy składaniu Zamówienia jednorazowego.

Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż zamówiony Towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Klient podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie zamówienia, częściowa realizacja zamówienia).

Klient może anulować złożone Zamówienie w Sklepie, jednak nie później niż do momentu wysłania Zamówienia do Klienta, o czym jest informowany droga meilową. Po tym okresie stosuje się odstąpienie od umowy.

Od chwili wysłania towaru klient nie może anulować zamówienia.

Powrót na początek regulaminu ->

PŁATNOŚĆ

Wszystkie ceny wyrażone są w zł, są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena wiąże zarówno Klienta jak i Sprzedawcę.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

W przypadku wystawienia faktury VAT, Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

system ratalny

gotówką przy odbiorze (płatne Dostawcy przy Dostawie);

przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy,przy wpłacie należy jako tytuł podać nr. zamówienia). Z chwilą wpłynięcia należności na konto FREEPERS, towar zostaje wysłany wraz z fakturą/rachunkiem.

W przypadku umów w zakresie usług finansowych (sprzedaż ratalna) stosuje się postanowienia właściwych dla ww. usług wzorców umownych (np. regulaminów, ogólnych warunków umów), które udostępniono na stronie internetowej podmiotu obsługującego usługę https://www.zagiel.com.pl/kalkulator/jak_kupic.html

Powrót na początek regulaminu ->

PARAGONY, FAKTURY VAT

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon fiskalny; Nie ma możliwości wystawienia duplikatu paragonu fiskalnego.
NABYWCA w momencie dostawy jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki. Aby otrzymać fakturę
VAT, należy poinformować sprzedawcę kr1s.pl o wystawienie takiej faktury niezwłocznie po zakupie podając meilem dane do
faktury VAT. W przypadku zmiany decyzji z paragonu na fakturę NABYWCA powinien przesłać paragon fiskalny pocztą na adres
sklepu w miarę możliwości jak najszybciej.

Powrót na początek regulaminu ->

DOSTAWA

Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Dostawcy - Poczta Polska lub firma kurierska

Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, jako adres dostawy.

W dniu wysłania towaru do Klienta wysyłana jest informacja na adres e-mail Klienta od Sklepu Internetowego z potwierdzeniem realizacji wysłania Towaru;

W przypadku, gdy Dostawę realizuje firma kurierska Klient dodatkowo otrzymuje wiadomość e-mail od firmy kurierskiej z podanym nr przesyłki i danymi kontaktowymi.

Po podpisaniu odbioru przesyłki lub uiszczeniu opłaty pobrania Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności Dostawcy w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.

Zapłata za towar i formalności związane z rozliczeniem zakupów wysyłanych za pobraniem są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je Dostawca.

Koszt dostarczenia zamówionego towaru każdorazowo podawany jest podczas składania Zamówienia przez Klienta na Stronie Internetowej.

Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru. Odbiór osobisty zamówionego towaru jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep skompletowania zamówienia. Towar można odebrać w Biurze Handlowym w dni powszednie w godz. 9 - 18

Sprzedawca dołącza do Dostawy fakturę VAT lub paragon obejmujące dostarczane pozycje Zamówienia.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia, jako adres dostawy, firma doręczająca przesyłkę pozostawi awizo. Dostawca podejmie kolejną próbę dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia doręczenia przesyłki leżące po stronie Klienta. Sprzedawca ponowi Dostawę po wyeliminowaniu przeszkód uniemożliwiających dostarczenie Zamówionego Towaru. Jeżeli poprzednia próba Dostawy była nie możliwa z przyczyn leżących po stronie Klienta, będzie zobowiązany do poniesienia kosztów ponownej Dostawy Zamówionego Towaru.

Mając na uwadze treść art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego, w razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, Klient zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy doręczającej."

Odwołując się do art. 74 ust. 3 Ustawy Prawo Przewozowe Dz. U. 1984 Nr 53 poz. 272 po odbiorze przesyłki Klient ma prawo żądać od firmy doręczającej spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze.

Powrót na początek regulaminu ->

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient będący konsumentem może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie

Przypominamy, iż konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zwracany przez Konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie z kompletną jego zawartością (nie tylko samo urządzenie, ale również wszelkie inne dołączone akcesoria, instrukcje i dokumenty). Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

Rezygnacja nie dotyczy zamówień odebranych osobiście w punkcie sprzedawcy.

Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu sklepu (na koszt kupującego).
Adres do wysłania zwrotu:
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

Do przesyłki ze zwracanym towarem należy dołączyć otrzymaną przy zakupie fakturę (kopię faktury) lub paragon(oryginał), pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wyraźne wskazanie konta bankowego, na które kupujący chce otrzymać zwracaną za towar należność. W przypadku towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie klienta Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia ewentualnego zwrotu towaru, jeżeli dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.

DO POBRANIA OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 pobierz

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy zamówienia prenumeraty czasopism (art. 10 ust 3 pkt.6 z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny).

W przypadku odstąpienia od umowy, wartość towaru zostanie zwrócona Klientowi na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania przedmiotowego oświadczenia przez Sprzedawcę.

Powrót na początek regulaminu ->

REKLAMACJE I GWARANCJE

Klient ma prawo do reklamacji kupionego Towaru w Sklepie.

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są
fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.

NABYWCA zobowiązany jest do użytkowania TOWARU zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta dot. eksploatacji i
konserwacji. W przypadku usterek w okresie gwarancyjnym nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych napraw urządzenia.

SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie z urządzenia lub stosowanie go do celów niewłaściwych.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie kr1s.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje gwarancyjne należy składać zgodnie z treścią gwarancji i na podany w niej adres autoryzowanych serwisów.

Wszystkie produkty objęte są 12 lub 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

Przesyłkę reklamacyjną klient wysyła na własny koszt ( dotyczy to przesyłek zwykłych, priorytetowych, ubezpieczonych i nadanych  kurierem) na adres sklepu: 
Freepers
ul. Pomorska 41
90-203 Łódź


Przesyłki wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane. Warunkiem przyjęcia przedmiotu w ramach reklamacji jest przesłanie go z podpisanym i wypełnionym formularzem reklamacyjnym. Towar, którego reklamacja nie zostanie uznana będzie odesłany na koszt Klienta.

DO POBRANIA FORMULARZ REKLAMACYJNO - SERWISOWY

pobierz

W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów - w takim przypadku sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Koszt 10 PLN związany z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podane przez klienta konto.

Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na nowy, czas załatwienia reklamacji obejmuje czas potrzebny na przesłanie produktu do serwisu lub producenta oraz odesłanie go do sklepu, a następnie dostarczenie Klientowi.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty procedur reklamacyjnych pokrywa klient (koszty przesyłek, ewentualne koszty diagnostyki serwisowej sprzętu).

W przypadku reklamacji kart pamięci lub innych nośników danych (jak np. dyski twarde, itp.) nie odpowiadamy za dane zawarte na tych nośnikach.

Powrót na początek regulaminu ->

DOSTAWY PRODUKTÓW

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym kr1s.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

Warunki realizacji zamówień nietypowych (nie wynikających z prezentacji produktów na stronie internetowej sklepu) są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwa-rzanie przez firmę FREEPERS danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz.883. ;
Odbierając towar NABYWCA jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.

Dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą zostać potwierdzone przez obie strony a ich koszty ustalane są indywidualnie.

Powrót na początek regulaminu ->

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Freepers Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. marketingu bezpośredniego towarów i usług Freepers.
Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

Powrót na początek regulaminu ->

PRAWA AUTORSKIE

Wyłączne prawa autorskie przysługują Sprzedawcy do wszelkich materiałów, wzorców, formularzy i innych treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego.

Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej jest dopuszczalne tylko dla celów współpracy ze Sprzedawcą i tylko na własny użytek Klienta. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego jest zabronione.

W odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów udostępnionych Klientowi lub Użytkownikowi Internetu na Stronie Internetowej, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich w celu prowadzenia przez Klienta lub Użytkownika Internetu działalności konkurencyjnej wobec Sprzedawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszystkie przedstawione zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta ( kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru..

Zawartość Internetowego Sklepu kr1s.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 .
Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu kr1s.pl są zgodne z danymi katalogowymi
producentów. Sklep kr1s.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. Internetowy sklep kr1s.pl nie wypożycza sprzętu i odzieży do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.

W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna-sprzedaży. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.kr1s.pl/regulamin.html.
Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem kr1s.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Składając zamówienie NABYWCA akceptuje powyższy regulamin.

Powrót na początek regulaminu ->


Powrót
Zaloguj się
Adres e-mail:

Hasło:Zapomniałeś hasło?

 
PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? Skontaktuj się z nami. Pomożemy, doradzimy.